Gradacja


W Capoeira jak w innych sztukach walki występuje system gradacji. Różnokolorowe sznury
( tzw. cordas ), którymi capoeristas są przepasani świadczą o poziomie wytrenowania i doświadczenia danej osoby. Każda grupa Capoeira ma własny system gradacji, czasami są one podobne do naszej, a czasami bardzo się od siebie różnią kolorami, nazewnictwem, rodzajem oraz splotem sznura.